جراحی بینی، جراحی فک و صورت - دکتر شاهین شمس

آدرس: بیمارستان عرفان نیایش 2

شماره تماس: 09123398359

دکتر شاهین شمس

جراح بینی، فک و صورت

دارای بورد تخصصی و عضو هیئت علمی