مجموعه کلینیک های فوق تخصصی چشم پزشکی چشمخانه

چشمخانه یک (ونک)
شماره تماس: 02188677695
تلفن گویا: 02143083
چشمخانه دو (بیمارستان تریتا)
شماره تماس: 02147241900
تلفن گویا: 02147241900

چشم انداز ما سلامت چشمان شماست

برترین چشم‌پزشکان ایران

پیشرفته‌ترین تجهیزات

گسترده‌ترین پوشش‌دهی بیمه